Art Gallery 66 respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Versie 1.0, laatst aangepast op 03/06/2020

Wie zijn wij?

Art Gallery 66

Petrus Bogaertslaan 24
2970 Schilde
België

Wanneer verwerkt Art Gallery 66 uw persoonsgegevens?

Voor welke doeleinden verwerken wij welke persoonsgegevens?

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Art Gallery 66 of die van een derde partij zoals:

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Art Gallery 66 verbindt er zich toe om alle redelijke maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen, en de kans op oneigenlijke toegang of verlies van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

Bewaringstermijn

Art Gallery 66 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om haar diensten te kunnen leveren, tenzij wettelijk verplicht .

Uw persoonsgegevens en derden

Art Gallery 66 zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door u gevraagde diensten.

Verder worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij wij hiervoor uw toestemming hebben of wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren in overeenstemming met de geldende regelgevingen.

Deze Privacy Policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (ook toegestane) hyperlinks op onze website zou worden verwezen.

Uw rechten

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. U mag ook de verwijdering ervan vragen, tenzij de verwerking en/of bewaring van uw persoonsgegevens nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie en voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Art Gallery 66 .

Hiervoor kan u ons contacteren op info@photo-art.be. Wij verbinden ons ertoe om uw bericht binnen een redelijke termijn te behandelen.

Als u vindt dat wij geen gepast gevolg hebben gegeven aan uw klacht, kan u dit aanklagen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Art Gallery 66 , dan kan u contact opnemen via info@photo-art.be.

Art Gallery 66  behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen. Op onze website kan u steeds de meest recente versie terugvinden.

Cookies

Onze website hanteert technologieën om het gebruiksgemak te verhogen en de website zo interessant mogelijk te maken voor elke bezoeker, de zogenaamde cookies. Cookies worden gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Omdat uit cookies geen contactgegevens zoals adres, e-mail of telefoonnummer kunnen worden afgeleid, worden cookies niet gebruikt voor direct marketing via deze kanalen.

Door de website te gebruiken geeft u ons het vertrouwen en ervaart u onze website in de beste omstandigheden.

Cookies om onze website goed te laten functioneren

Onze website gebruikt cookies voor:

Cookies om onze website te optimaliseren

Wij gebruiken cookies voor:

Met deze informatie worden statistieken gemaakt die ons inzicht geven het gebruik van onze webpagina. Daarmee kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor u. De statistieken en overige rapportages herleiden we niet naar personen.

Dit gebeurt onder andere met behulp van de software van een derde partij.

Welke cookies gebruiken we?

Functionele cookies – beveiliging:

Analytische cookies – Google Analytics:

Browserinstellingen rond cookies

U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat onze website niet correct functioneert als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Voor het aanpassen van de instellingen vind u hieronder een lijst met instructies per browser:

Vragen?

Als u vragen heeft over de cookie policy van Art Gallery 66 , dan kan u contact via info@photo-art.be.

Art Gallery 66 behoudt zich het recht voor om deze cookie policy te wijzigen. Op onze website kan u steeds de meest recente versie terugvinden.